SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

Kalendár súťaží 2022


Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SAWS ak štartujú podľa pravidiel. Pri klubových súťažiach (Club match) je štartovné pre člena SAWS 10€, nečlena 25€. Juniori do 18. roku života štartujú zdarma. Ostatné súťaže sú spoplatnené pre všetkých rovnako.


Na každú súťaž SAWS je možné sa online REGISTROVAŤ

Na začiatku registračného formulára bude automaticky vybratá požadovaná súťaž!


ZOZNAM EURÓPSKYCH SÚŤAŽÍ
Marec

        

Apríl

        

Máj

        

Jún

         

Júl

         

August

        
         

September

        
        

Október

        

© 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

Website powered by RHOD