SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

Kalendár súťaží 2023


Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SAWS ak štartujú podľa pravidiel.Na každú súťaž SAWS je možné sa online REGISTROVAŤZOZNAM EURÓPSKYCH SÚŤAŽÍ

© 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

Website powered by RHOD