SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

Jozef Hollý
Prezident SAWS tragicky zahynul 28.11.2008

Requiescat In Pace

„Čas zivota, ktorý nám bol daný, je krátky. Ale spomienka na dobre prežitý život je večná.“


Marcus Tullius CiceroJan Hlas aka Big Bizon
Dlhoročný člen AWS nás opustil 28.5.2017

Requiescat In Pace

„Deň, ktorého sme sa obávali ako našeho posledného, nie je ničím iným ako zrodením večnosti.”


Lucius Annaeus SenecaJozef Kucharovič aka Ferrini
Dlhoročný člen SAWS nás opustil 5.7.2019

Requiescat In Pace

„Smrť je len začiatok. Ale až tej druhej kapitoly.“


William Shakespeare

© 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

Website powered by RHOD