Čo je SAWS

V posledných rokoch sa športová streľba obohatila o viacero nových disciplín, ktoré svojou netradičnosťou oslovujú stále väčší počet zájemcov. Jedným z členov stále sa rozrastajúcej rodiny streleckých športov je aj westernová streľba. Toto odvetvie streleckého športu zaznamenáva v súčastnosti obrovský boom ako v USA, kde Cowboy action shooting - Kovbojská akčná streľba vznikla, tak i v Kanade, Austrálii, Novom Zélande a vo väčšine členských štátov EU. Za tento rozmach vďačí predovšetkým tomu, že sa jedná o veľmi dynamickú a rýchlu streľbu, ktorá sa svojimi zvláštnosťami stala veľmi populárnou a atraktívnou ako pre strelcov samotných tak hlavne pre divákov. Medzi zvláštnosti tejto streľby patria zbrane, ktoré majú konštrukčný základ v druhej polovici 19.storočia v USA, v čase dobývania divokého Západu, akčný charakter súťaží a dobové oblečenie, ktoré je počas súťaží pre strelcov povinné. Kovbojskú akčnú streľbu zastrešuje Single Action Shooting Society - SASS založená v roku 1987 v Kalifornii.

Začiatky westernovej streľby na Slovensku sa datujú rokom 1998, kedy niekoľko nadšencov začalo organizovať strelecké súťaže tohto typu. Inšpiráciu čerpali z článkov v Streleckej revue, westernov, literatúry. Na prvých súťažiach boli používané zbrane perkusné, postupne ich však vytlačili zbrane nábojové. V roku 2001 vznikla Slovenská asociácia westernovej streľby - SAWS, ktorá si dala za cieľ rozširovať a popularizovať tento druh streľby na Slovensku.

Strelecké súťaže SAWS sú organizované ako športová streľba zo zbraní typických pre obdobie amerického divokého Západu, inšpirovaná prostredím osídlovania severoamerického kontinentu. Zodpovedá vtedajšiemu štýlu a možnostiam s prihliadnutím k reálnym situáciám, pri ktorých boli vtedy zbrane používané. Strieľa sa na viacerých stanovištiach z jednej a viac zbraní na oceľové, deštrukčné alebo papierové terče. Hodnotenie je založené na presnosti a rýchlosti streľby. Oblečenie a vybavenie súťažiacich musí byť dobové alebo štýlové.

Každý rok organizuje SAWS šesť streleckých súťaží a Majstrovstvá Slovenska na strelnici v obci Domaniža pri Považskej Bystrici.

V našich radoch sú vítaní všetci ľudia podobnej "krvnej skupiny" a na našich súťažiach taktiež členovia zahraničných asociácií rovnakého zamerania.

SUPO

Stanovy SAWS