SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

Jozef Hollý
Prezident SAWS tragicky zahynul 28.11.2008

Requiestant In Pace

„Čas zivota, ktorý nám bol daný, je krátky. Ale spomienka na dobre prežitý život je večná.“


Marcus Tullius Cicero

© 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

Website powered by RHOD